▇ Scheepsemissie volgens ISO 8178 , E3 Cycle 

Ook voor de binnenvaart is het van belang om nauwkeurig de emissie te bepalen van NOx en roet. KW3 heeft apparatuur en expertise om dit op een (kosten)efficiënte en flexibele wijze voor u te meten. Denk hierbij aan het aan en van boord gaan van onze meettechnicus en apparatuur op uw afroep.

20150513_192006

▇ Kwaliteitsborging volgens NEN-EN 14181

Vanuit het activiteitenbesluit en de geldende wet- en regelgeving kunt u verplicht zijn om uw eigen emissies vast te stellen middels geautomatiseerde meetsystemen (AMS). Tevens verteld deze wet- en regelgeving u ook dat het AMS dient te worden gecontroleerd aan de hand van metingen door een extern en geaccrediteerd meetbureau. De uitvoering van deze controlemetingen is vastgelegd in de KBN2 procedure en de JC (jaarcontrole) procedure uit de NEN-EN 14181. Daarnaast dient voorafgaand aan bovenstaande procedures jaarlijks een functionele test te worden uitgevoerd aan het AMS.

Al vanaf de invoering van de norm NEN-EN 14181 in wet- en regelgeving is KW3 betrokken bij het opstellen van de monitoringsprotocollen en het uitvoeren van de beschreven procedures bij de klant.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande normering of een betrokken partner zoeken voor de uitvoering van de hierbij horende procedures, dan zijn wij u graag van dienst.

Mejufvrouw Einstein 170▇ Ontzorging van uw AMS (automatisch meetsysteem)

Het onderhoud van een automatisch meetsysteem vergt veel expertise en een investering van tijd. Het onderhoud van de AMS is vastgelegd in de KBN3 procedure van de NEN-EN 14181. In deze procedure wordt beschreven waaraan de periodieke controle dient te voldoen.

KW3 kan voor u het onderhoud van uw AMS volgens deze KBN3 procedure geheel of gedeeltelijk voor u verzorgen. U kunt hierbij denken aan de periodieke controles middels referentiewaarden zoals ijkgassen, de technische controle op de werking van uw meetsysteem tot aan maand- en jaarrapportages van de meetdata.

▇ Het activiteitenbesluit; de 70mg/Nm3 eis

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties voldoen aan de 70 mg/Nm3 eis. De consequenties van de nieuwe emissie-eisen zijn afhankelijk van het type en de leeftijd van de stookinstallatie. Voor veel bestaande stookinstallaties blijven de consequenties van de nieuwe eisen beperkt tot het tijdig uitvoeren van een nieuwe emissiemeting.

KW3 kan de benodigde emissie meting voor u uitvoeren onder accreditatie.Met een geaccrediteerde emissie meting voldoet u direct aan de eisen voor emissie metingen zoals gesteld in het activiteitenbesluit. Ook wordt voldaan aan een eventueel gevraagde Scios Scope 6 meting zoals deze gesteld is in het activiteitenbesluit. Neem vrijblijvend contact met ons op, dit kan via het contactformulier, e-mail info@kw3.nl of telefonisch voor meer informatie en een op maat gemaakte offerte.